HISTORIA

Dzięki poświęceniu trenera p. Marka Węgierskiego, polkowiczan trenujących w MKB „Górnik” Lubin oraz radnego Krzysztofa Kaczanowskiego, po 30 latach nieobecności na polkowickim rynku sportowym powstał Polkowicki Klub Bokserski. Kilka dni po otrzymaniu wpisu do rejestru starosty polkowickiego (20.11.2008 r.) nastąpiła uroczysta inauguracja działalności Klubu. 25 listopada 2008 roku. Uroczystość zgromadziła ok. stu osób, w tym: samorządowców, dziennikarzy oraz byłych pięściarzy tworzących trzon polkowickiego boksu w latach 60,70 ubiegłego stulecia. Pierwsze miesiące 2009 roku, to przede wszystkim procedury rejestracyjne Klubu oraz zawodników w Dolnośląskim Okręgowym Związku Bokserskim oraz Polskim Związku Bokserskim.


Copyright by Polkowicki Klub Bokserski | 2009 | created by Tomasz Gol