Sto lat Panie Trenerze!

Głośnym „Sto lat(..)” powitali dziś zawodnicy trenera Klubu Pana Marka Węgierskiego, który właśnie 7. kwietnia br. obchodził 52 urodziny.

Trenerze, proszę od: zawodników, władz klubu, wolontariuszy, sponsorów przyjąć życzenia dalszych sukcesów, zdrowia i zdobycia przez podopiecznych jak najlepszych wyników!iety.

Copyright by Polkowicki Klub Bokserski | 2009 | created by Tomasz Gol